Video on digitalisation

Format Video

NL: Digitalisering creëert nog altijd meer banen, dan dat het vernietigt. Toch komen mensen en soms ook bedrijven in de knel bij het introduceren van nieuwe technologie. Wat weten we uit onderzoek? Twee wetenschappers, gelieerd aan Future of Work bij de Universiteit Utrecht, delen hun kennis en tips.

 

ENG: Digitalization still creates more jobs than it destroys. Yet people and sometimes companies also find themselves in a bind when introducing new technology. What do we know from research? Two scientists, affiliated with Future of Work at Utrecht University, share their knowledge and practical tips.

 

Olifantenpaadjes in zorgsystemen (Skipr-blog)

Elke druk op een knop en ieder ververst scherm: handelingen van eindgebruikers van informatiesystemen worden geregistreerd in logbestanden. In de zorg is logging tot op bepaalde hoogte bij wet verplicht. We kunnen er ook veel van leren.

Auditors en systeembeheerders gebruiken de gegevens om te beveiligen of te beboeten, zoals onlangs het geval was bij Samantha de Jong (Barbie). Logs hebben daarom geen positief imago. Dit kunnen ze wel krijgen, als we ze gaan gebruiken om te achterhalen hoe en waarom het systeem omzeild wordt en hiervan te leren.

Lees het volledige artikel hier.