Olifantenpaadjes in zorgsystemen (Skipr-blog)

Elke druk op een knop en ieder ververst scherm: handelingen van eindgebruikers van informatiesystemen worden geregistreerd in logbestanden. In de zorg is logging tot op bepaalde hoogte bij wet verplicht. We kunnen er ook veel van leren.

Auditors en systeembeheerders gebruiken de gegevens om te beveiligen of te beboeten, zoals onlangs het geval was bij Samantha de Jong (Barbie). Logs hebben daarom geen positief imago. Dit kunnen ze wel krijgen, als we ze gaan gebruiken om te achterhalen hoe en waarom het systeem omzeild wordt en hiervan te leren.

Lees het volledige artikel hier.